Colibi Branding & Design

Colibri Branding & Design
Colibri Branding & Design
Colibri Branding & Design

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της Οπτικής επικοινωνίας και της δημιουργίας εταιρικών και προϊοντικών σημάτων και προγραμμάτων επικοινωνίας της ταυτότητας και των μηνυμάτων οργανισμών, επιχειρήσεων και μαρκών.

Ειδικότερα, η Colibri διακρίνεται σε:

 • Branding και συσκευασίες προϊόντων
 • Λογότυπο -σήματα και συστήματα εταιρικής ταυτότητας
 • Μηνύματα και εργαλεία προβολής και προώθησης πωλήσεων
 • Εποπτικό υλικό εκθέσεων και μουσείων
 • Eκδόσεις
 • Ιστοσελίδες και πολυμεσικές εφαρμογές

Το όραμα μας είναι η συμβολή σε ένα νέο, διεθνικό, εικαστικό πολιτισμό της εμπορικής επικοινωνίας με υψηλή αποτελεσματικότητα, κοινωνικές αξίες και καλλιτεχνική συνεισφορά.

Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε το ελληνικό design στο εξωτερικό με στόχο να ενισχύσουμε τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με ξένες αγορές και να εξυπηρετήσουμε πελάτες από άλλες χώρες με αντίστοιχο προσανατολισμό. 

Το όραμα αυτό ενσωματώνεται στις λειτουργίες μας και εκδηλώνεται σε κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, που αναλαμβάνουμε και ολοκληρώνουμε.

 

Σύντομη αναδρομή
H Colibri, Branding & Design ιδρύθηκε το 1991 ξεπέρασε τις δύο δεκαετίες συνεχούς δημιουργικής παρουσίας στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, στο portfolio της συγκαταλέχθηκαν σημαντικοί φορείς της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού, όπως η Forthnet, οι Ελληνικοί Λευκόλιθοι, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (1995-2005), η Πειραματική Σκηνή της Τέχνης (1993-2007), το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τέχνων.

Στη διάρκεια των χρόνων η εμπειρία, η τεχνογνωσία και οι καλές συστάσεις των πελατών της αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της εταιρίας. Οι συνεργασίες- σταθμοί στην πορεία της Colibri υπήρξαν η Παρευξείνια Τράπεζα (Black Sea Trade & Development Bank) της οποίας σχεδιάσαμε την εταιρική ταυτότητα και τα annual reports για το διάστημα 2000-2006, το ΕΚΒΥ (Ελληνικό Κεντρο Βιοτόπων Υγροτόπων) για λογαριασμό του οποίου διαχειριστήκαμε πολύ σημαντικά έργα όπως, το εποπτικό υλικό της έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης, του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων Μουδανιών, του κέντρου ενημέρωσης για το Φοινικόδασος του Βάϊ και το υλικό της Ημερίδας για τα 10 χρόνια του ΕΚΒΥ, το 2001 και το CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) για την επικοινωνία του οποίου εργαστήκαμε επί μία περίπου δεκαετία.

 

Διακρίσεις
Για το έργο της η Colibri, Branding & Design έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα 19 διακρίσεις από την συμμετοχή της στα ΕΒΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής & Εικονογράφησης), στα Ermis Awards -βραβεία δημιουργικότητας στην επικοινωνία, της Ενώσεις Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και στα ED Awards (European Design Awards).

Έχει πολλές φορές προσκληθεί σε σεμινάρια και ημερίδες για να παρουσιάσει τη δουλειά της και να συμβάλει στην επιμόρφωση των συναδέλφων του κλάδου.

 

Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435:2009
Η Colibri φροντίζει να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών της και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο του design. Για το σκοπό αυτό:

 • συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες, διατηρεί μία από τις πιο πλούσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, την οποία και φροντίζει να εμπλουτίζει συνεχώς, και είναι συνδρομητής σε τέσσερα από τα εγκυρότερα διεθνή περιοδικά για το design.
 • τα τελευταία δύο χρόνια οικοδόμησε και λειτουργεί ένα πλήρες σύστημα ERP και CRM το οποίο παραμετροποιήθηκε πλήρως πάνω στις ανάγκες της εταιρίας και ονομάστηκε Design Overview (brand Colibri).
 • για τον έλεγχο και την καλύτερη πρόοδο των εργασιών του γραφείου γίνονται δύο τουλάχιστον συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση στις οποίες συμμετέχει όλη η ομάδα-διοικητική και δημιουργική ώστε να έχουν όλοι εικόνα και ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία του γραφείου ενώ σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται μικρότερες συναντήσεις για κάθε έργο που απαιτεί την ανάμιξη περισσότερων των δύο στελεχών.

 

Η ποιότητα στην επικοινωνία
Τα έργα της επικοινωνίας και οι διεργασίες για τη δημιουργία τους είναι υψηλής ποιότητας και έχουν τα σκοπούμενα αποτελέσματα όταν:

 • εντάσσονται και υπακούουν σε δεδομένη στρατηγική –εταιρική ή προΪοντική- που έχει καθορίσει στόχους, μέσα και κριτήρια αξιολόγησης του αποτελέσματος,
 • έχουν σαφή μηνύματα που απαντούν στις ανάγκες του κοινού-στόχου για συνταύτιση με αξίες ζωής, αξιοποίηση ωφελημάτων, δραστηριοποίηση και συμμετοχή,
 • είναι πρωτότυπα και διακριτά ώστε να βοηθούν το κοινό να αντιληφθεί την προέλευση καιι το σκοπό τους,
 • δεν προσβάλλουν κοινωνικές ευαισθησίες και σέβονται τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και την ηθική των αποδεκτών τους,
 • προσφέρουν ευκαιρίες αισθητικής και γλωσσικής καλλιέργειας και αναβαθμίζουν το μέσο επίπεδο οπτικής αντίληψης και νοηματικής κατανόησης.

 

Μέλος

 • Eμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
 • Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος – Τμήμα Branding & Design